ccbuild-logo-spin

EkoOdlarnas butik - ett kubbhus

Logo Image
Vad handlar projektet om?

En ny butik uppfördes hos EkoOdlarna under en bygg-workshop på fyra veckor. Syftet var att tillföra en butiksbyggnad som signalerar verksamhetens ekologiska profil. I starten inventerades resurser på plats som kunde användas till byggnadsmaterial. En trästomme restes i återvunnet timmer. Golv och väggar byggdes med kubbhus-teknik, en traditionell lågbudgetteknik som innebär att "att mura med trä". Murbruket blandades på plats av lera, sand och halm. Endast 8% av byggmaterialet transporterades längre sträckor. Total budget för byggmaterial var ca 40 000 kr.

Vad har vi lärt oss?

Självbyggeri bryter ner byggprocesser till att bli enkla och konkreta. För den som har möjlighet att arbeta med material från platsen eller återbrukat material kan byggkostnaderna kapas radikalt. Vad sägs om en butik, byggd till 52% av lokala och kostnadsfria material såsom lera, sågspån och återbrukat virke. 

Vad har gått bra?

Kubbhustekniken gav vackra väggar och var en enkel byggmetod som passade för självbyggeri.

Vad kan bli bättre?

Tänk på att träet ska vara ordentligt uttorkat, annars uppstår glipor mellan bruk och trä. Men det är ingen fara, det är enkelt att fylla i med nytt lerbruk i efterhand.

Positiva effekter

EkoOdlarna visar hur allmänna platser kan formas av medborgare och därmed stärka inflytande och integration. Staden utvecklas från lokala resurser och nätverk. EkoOdlarna fick genom projektet en butik, som används och som bidrar till att EkoOdlarnas sociala företag kan fungera.

Vad har kunnat återanvändas

Återbrukat virke, fönster... det mesta som inte kommer direkt från platsen

Cirkulära material som använts

52% lokala och kostnadsfria material såsom lera, sågspån och återbrukat virke.

Theory Into Practice AB


Theory Into Practice AB

Nybyggnad

Södertälje

juli 2017 - aug. 2017Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Erasmus Learn+

Samordningsförbundet

Eko-Odlarna

BI0N Building Impact Zero Network

AES, Architectural Environmental StrategiesKontaktperson

Anna Sundman

anna@theoryintopractice.se