ccbuild-logo-spin

Återbruk av fasadtegel Ulriksbergsskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Om och nybyggnation av Ulriksbergsskolan, Växjö kommun (byggherre Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab). Delar av skolbyggnaden rivs för att ge plats åt nya sektioner. Danskt handslaget tegel från 50-talet, ca 16 pallar, omhändertas för att muras upp i fasader på nya byggnader på platsen, av såväl antikvariska skäl som av miljöskäl. Allt tegel återbrukas på platsen. Demontering (manuell med bilmaskin och rensning mot balk), rengöring, emballering och förvaring sker också på plats. Teglet har ej CE-märkts då bedömningen är att det inte är någon skillnad i användning av materialet. Garantikrav på materialet ligger på beställaren.

Vad har vi lärt oss?

Teglets egenskaper och kvalitet visar sig först under demolering. Blandat tegel i två lager, tre olika sorters tegel varav bara viss del går att återbruka.

Bruket är gammalt kalkbruk, relativt lätt att rensa, dock mycket handpåläggning på plats med det största arbetsmiljöproblemet i form av vibrationer och tunga lyft. När det återbrukade teglet är uppmurat igen behöver man troligtvis rengöra fasaden. Tegelkvalitet är bättre eller lika hög som nytillverkat. Svårt att avgöra hur kostnaderna påverkas, sannolikt en merkostnad totalt.

Vad har gått bra?

Omhändertagandet av teglet för återbruk har i stort fungerat utan problem. Logistiken har varit problemfri då det har skett på platsen. Krav på omhändertagande av tegel för återbruk fanns med i FFU. Rivnings- och byggentreprenör har varit positiva.

Vad kan bli bättre?

Vibrationer vid handrensning uppstår och behöver hanteras.

Positiva effekter

Antikvariska värden, CO2-besparing, förebyggande av avfall.

Cirkulära material som använts

Fasadtegel

GodaHus


GodaHus

Ombyggnad

Digitalt

juni 2020 - juni 2024


Läs mer om GodaHus

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Peab

LBE Arkitekter

Vöfab

Älmby entreprenad


Hemsida

godahus.se


Kontaktperson

Anders Lundgren

anders.lundgren@godahus.se