ccbuild-logo-spin

Ett Arkitekt Kontor, Kiruna

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Kirunas första arkitekturstudio – Ett Arkitekt Kontor – är en plattform för White att engagera samhället då staden ska flyttas österut. En viktig pusselbit i strategin för flytten är ambitionen att återvinna, återskapa och återta byggmaterial från den tidigare staden. Interiören på kontoret är designad efter samma mål. Kontoret ligger i en ledig butik i Kirunas nuvarande centrum. Möbler och annat material har samlats från staden och återanvänts för att bygga en studiointeriör som genomsyras av en lokal identitet. Möbler och material spänner över både tid och stilar; deras historiska arv länkar samman med den framväxande karaktären av den nya staden. Föremål som vi hittat lokalt eller fått av invånare, inklusive möbler och husgeråd, har fått återuppstå med nya element för att förändra eller förbättra sin funktionalitet. Detta sätt att konkret jobba med studions inredning gör det möjligt att utvecklas över tid och gör det lätt för oss att skräddarsy precis det vi vill ha.
Vad har vi lärt oss?
Återbruk tar tid. För att kunna använda återbrukade möbler och material i större skala krävs det att vi arbetar fram bättre metoder för dem som skall lämna in material men också enklare kanaler att nå det material som finns tillgängligt. I detta fall var det ovärderligt att ha en lokal kontakt som kunde hjälpa oss att etablera kontakter med dem som verkade i området.
Vad har gått bra?
Genom att återbruka en större del av byggnadsmateriel och möbler från lokala aktörer har vi lyckats förmedla den grundläggande idé om återbruk som flytten av Kiruna och dess identitet bygger på. Vi har också lyckats få fram ett unikt uttryck som blandar det befintliga med de nya delar vi har lagt till. Många möbler har modifierats och fått en ny funktion eller form genom mindre tillägg och vi ser många fördelar genom denna typ av förädling. Upcycling i stället för recycling.
Vad kan bli bättre?
Vi efterfrågar ett större nätverk av aktörer inom detta område så det kan genomföras i fler projekt. Sökbarhet på material och möjlighet att göra beställningar eller förfrågningar är funktioner som skulle underlätta arbetet oerhört mycket.
Positiva effekter
Vi har uppskattningsvis sparat 50 procent av kostnaden för inredning och byggmaterial genom att återbruka.
Vad har kunnat återanvändas

Samtliga ytskikt och fasta inventarier, som modifierades med nya ytskikt eller funktioner. Akustikplattor från undertaket monterades ner för att få större takhöjd och återanvändes som väggabsorbenter. Väggar kring nytt mötesrum är gjorda av gamla fönster från en gård i närheten. Samtliga möbler är återbrukade, till största delen från lokala företag.

Cirkulära material som använts

Samtliga ytskikt och fasta inventarier, som modifierades med nya ytskikt eller funktioner. Akustikplattor från undertaket monterades ner för att få större takhöjd och återanvändes som väggabsorbenter. Väggar kring nytt mötesrum är gjorda av gamla fönster från en gård i närheten. Samtliga möbler är återbrukade, till största delen från lokala företag.

White arkitekter


White arkitekter

Ombyggnad

Kiruna

mars 2015 - sep. 2015


Läs mer om White arkitekter

Medverkande

White Arkitekter

Enqvist inredningarKontaktperson

Malin Lindell

malin.lindell@white.se