ccbuild-logo-spin

RISE, AWL – återbrukad inredning i nya kontorslokaler

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Projektet började med en workshop-process för att förankra och utveckla ett aktivitetsbaserat arbetssätt när RISE planerade att flytta en del av sin verksamhet till AWL – A Working Lab vid Johanneberg Science Park 2, Chalmersområdet, Göteborg. Denna process gjordes tillsammans med en utvald projektgrupp från RISE, som även var delaktig i frågor som rörde själva flytten senare. Därefter vidtog inredningsprojekteringen med inventering av befintlig inredning med bedömning av produkters beskaffenhet och anpassning till det nya kontoret, alternativt avyttring. Inga befintliga möbler rekonditionerades eller renoverades inför flytten. Viss kompletterande inredning behövdes, också den var återbrukad och inköptes från Rekomo, bl a kompletterades skrivborden med enhetliga bordsskärmar.
Vad har vi lärt oss?
Att det lönar sig med återbruk, men även att processen att köpa in och anskaffa nytillkommen återbrukad inredning kräver mer tid och planering.
Vad har gått bra?
Att vi hade en kund som själva forskar om hållbara metoder underlättade ju hela processen, de var måna om att återbruka minst 70% av sin befintliga inredning, och vi nådde högre än så.
Vad kan bli bättre?
Att man ser befintliga möbler, befintlig inredning och byggnadsanknutna detaljer, typ skivmaterial, paneler, etc., som en samlad resurs för att gestalta den inredda miljön på ett nytt sätt, att det inte bara blir en återanvändning utan också en ny gestaltning, en ny unik design!
Positiva effekter
Att man lyckades minska klimatpåverkan med ca 22 ton CO2-ekvivalenter jämfört med att köpa nya möbler. RISE beräkningar gjordes inte på all inredning, utan begränsades till att titta på kontorsstolar, stolar till mötesrum, höj- och sänkbara skrivbord och mötesbord.
Vad har kunnat återanvändas

Kontorsstolar, skrivbord, förvaringsskåp, besöksstolar, fåtöljer, pallar, mötesbord, soffor, soffbord, pausrumsmöbler.

Cirkulära material som använts

Befintliga och nytillkomna återbrukade möbler.