ccbuild-logo-spin

Nyckelfärdigt kontor

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Nyckelfärdigt kontor är ett koncept för inflyttningsklara toppmoderna kontor. Konceptet fokuserar på att erbjuda kunden en flexibel och hållbar lösning utan krångel. Vi färdigställer lokalen, kunden flyttar in. Castellums första nyckelfärdiga kontor enligt konceptet finns i centrala Helsingborg. Renoveringen av lokalerna har skett skonsamt där så stora delar som möjligt av befintligt material har behållits eller rekonditionerats. Återbruk och cirkulära affärsmodeller är en av grundbultarna i projektet. 90 % av inredningen är återbrukad. Istället för att äga det återbrukade möblemanget har vi valt att leasa.
Vad har vi lärt oss?
Vi har lärt oss att återbruk inte behöver vara krångligt och att det mest finns om man bara letar lite, antingen i eget fastighetsbestånd eller hos andra leverantörer. Även äldre produkter kan återbrukas efter viss rekonditionering. I det här projektet har vi använt befintlig belysningsarmatur men konverterat dessa till LED.
Vad har gått bra?
Marknaden förefaller redo för återbruk med många glada tillrop från kunder. Leverantörerna verkar även redo att leverera sålänge vi ställer frågan. Vi fick positiv respons för allt från inredning, växttavlor, golv och installationer.
Vad kan bli bättre?
I det här projektet valde vi att fokusera på inredningen. Till kommande projekt vill vi även inkludera flera byggvaror och installationer till återbrukslistan.
Positiva effekter

Bara på möblerna så sparar vi 7,3 ton CO2e (340 kg per arbetsplats) genom att använda återbruk istället för nytt. 

Vad har kunnat återanvändas

Stommar, innerväggar, innerdörrar, fönster och glaspartier, belysningsarmaturer, köksstommar och sanitetsporslin.

Cirkulära material som använts

Golvmattor av återvunnet material, leasad återbrukar inredning

Castellum


Castellum

Ombyggnad

Helsingborg

okt. 2020 - maj 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?Kontaktperson

Christin Carlsson

christin.carlsson@castellum.se