ccbuild-logo-spin

Återbrukad gatsten vid Fatbursparken i Stockholm

Logo Image
Vad har kunnat återanvändas

Gatsten

Cirkulära material som använts

Fatbursparken är en historisk plats för många stockholmsbor. Parken anlades mellan 1991 och 1998 och var innan dess Södra Stations godsbangård. Hit har Zurface levererat både kantsten och murbeklädnäd i Flivik, samt återbrukad gatsten. Tillsammans med alla grönska omgivet av det vackra bostadshuset Bofils båge smälter stenen in i denna vackra parkmiljö.

Zurface


Zurface

Renovering

Stockholm

jan. 2023 - dec. 2023


Läs mer om Zurface

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

zurface.se


Kontaktperson

Eric Waxin

eric.waxin@zurface.se