ccbuild-logo-spin

Mellanvångskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Mellanvångskolan i Staffantorp var man ute efter ett lågt klimatavtryck samtidigt som man eftersökte teglets långa livslängd och låga underhåll. Byggnaden byggdes även i Miljöbyggnad "Guld" där det återbrukade teglets låga klimatavtryck var viktigt.
Vad har vi lärt oss?
Tidig dialog mellan arkitekt, byggare och murare säkerställer att beställarens mål kan uppnås.
Vad har gått bra?
Projektet löpte på utan avvikelser.
Vad kan bli bättre?
Att arbeta med återbrukat tegel är egentligen ingen större anpassning än att arbeta med nytillverkat tegel. I alla typer av murverk bör man lägga tid på att anpassa vald tegelsten till ett passande murbruk så att framtida rivning och återbruk sker med så lite spill som möjligt.
Positiva effekter

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Vad har kunnat återanvändas

Fasadtegel

Cirkulära material som använts

Återbrukat gult Fasadtegel

Brukspecialisten


Brukspecialisten

Nybyggnad

Staffanstorp

maj 2018 - nov. 2018


Läs mer om Brukspecialisten


Kontaktperson

Daniel Alsterlind

daniel.alsterlind@brukspecialisten.se