ccbuild-logo-spin

Härlanda Fängelse

Logo Image
Vad handlar projektet om?

CCBuild - Tegelfogen fönsterrenovering

Vad har kunnat återanvändas

Renovering av befintliga fönster.

Cirkulära material som använts

Renovering av befintliga fönster.

Tegelfogen Fönsterrenovering AB


Tegelfogen Fönsterrenovering AB

Bevarande och underhåll

Härlanda Park

sep. 2022 - dec. 2023


Läs mer om Tegelfogen Fönsterrenovering AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Hemsida

tegelfogen.se


Kontaktperson

Christian Olsson

christian.olsson@tegelfogen.se