ccbuild-logo-spin

Lundby Gymnasium

Logo Image
Vad handlar projektet om?

CCBuild - Tegelfogen fönsterrenovering

Vad har kunnat återanvändas

Befintliga fönster och partier.

Cirkulära material som använts

Befintliga fönster och partier.

Tegelfogen Fönsterrenovering AB


Tegelfogen Fönsterrenovering AB

Bevarande och underhåll

Blackevägen

feb. 2022 - juni 2023


Läs mer om Tegelfogen Fönsterrenovering AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

tegelfogen.se


Kontaktperson

Christian Olsson

christian.olsson@tegelfogen.se