ccbuild-logo-spin

Furutorpsparken

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Furutorpsparken är ett område i Helsingborg där man utifrån bevarandekrav ville efterlikna omkringliggande byggnader. Man hade även från både beställare och arkitekt ett krav på hållbarhet både i livslängd, underhåll och klimatavtryck.
Vad har vi lärt oss?
Tidig dialog mellan arkitekt, byggare och murare är en viktig pusselbit för att lyckas uppnå beställaren målbild.
Vad har gått bra?
Projektet löpte på utan större avvikelser.
Vad kan bli bättre?
Att arbeta med återbrukat tegel är egentligen ingen större anpassning än att arbeta med nytillverkat tegel. I alla typer av murverk bör man lägga tid på att anpassa vald tegelsten till ett passande murbruk så att framtida rivning och återbruk sker med så lite spill som möjligt.
Positiva effekter

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Vad har kunnat återanvändas

Fasadtegel

Cirkulära material som använts

Återbrukat gult fasadtegel

Brukspecialisten


Brukspecialisten

Nybyggnad

Helsingborg

aug. 2018 - dec. 2018


Läs mer om Brukspecialisten


Kontaktperson

Daniel Alsterlind

daniel.alsterlind@brukspecialisten.se