ccbuild-logo-spin

Gamla Latin

Logo Image
Vad handlar projektet om?

CCBuild - Tegelfogen fönsterrenovering

Vad har kunnat återanvändas

Befintliga fönster har renoverats.

Cirkulära material som använts

Befintliga fönster har renoverats.

Tegelfogen Fönsterrenovering AB


Tegelfogen Fönsterrenovering AB

Bevarande och underhåll

Läroverksgatan 5

dec. 2021 - juni 2023


Läs mer om Tegelfogen Fönsterrenovering AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Christian Olsson

christian.olsson@tegelfogen.se