ccbuild-logo-spin

Kvarteret Hugin, Uppsala

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Detta är ett pågående projekt om kvarteret Hugin i Uppsala, ett kontorshus från 70-talet som initialt planerades att rivas för att skapa utrymme för en ny större byggnad. Planarbete har pågått i sex år. Befintliga byggnader var utdömda utan djupare utredning. Planprogram och detaljplanarbete hade genomförts utan hänsyn till befintlig struktur. White Arkitekter kom in i ett sent skede med uppmaningen att utreda om man i stället kunde bevara och utveckla de befintliga husen. Utifrån tre olika alternativ (bygga nytt med betong, bygga nytt med trä samt bygga om med påbyggnad av trä) gjordes en utvärdering av vilken påverkan dessa skulle ha på byggtid, kostnad och klimatpåverkan. Utifrån denna förstudie fattade beställaren sedan beslut att knappt hälften av kvarterets byggmassa kan bevaras och utvecklas till en fullt modern kontorsfastighet. Det hade gått att bevara mycket mer, men detaljplanarbetet hade tyvärr kommit för långt för det.
Vad har vi lärt oss?
  • En stark konsultgrupp behövs tidigare än vid nybyggnad. 
  • Varje projekt är unikt. 
  • Man måste våga ta radikala grepp.
  • Investeringskalkyler räknar fel om återbruk. Det återbrukade räknas som ett högre ingångsvärde och belastar projektet.
  • Branschen är ovan och inte tränad att se möjligheter i det befintliga.
Vad har gått bra?
Att vi lyckats vända den utbredda föreställningen och redan tagna beslut om att det enda alternativet för 70-talshus är att riva.
Vad kan bli bättre?
Tidigare kvalificerade utredningar om hur stommar och byggmaterial kan bevaras.
Positiva effekter

Ett om- och påbyggt kontorshus kan jämfört med rivning och nybyggnad: 

  • Stå klart nästan två år tidigare 
  • Spara 180 miljoner kronor och ge tidigare hyresintäkter
  • Spara 3 800 ton CO2-utsläpp
Vad har kunnat återanvändas

Byggprodukter: Framförallt stomme och grundläggning. Återbruk planeras av dörrar, partier, undertak, bjälklagsplattor, elstegar och luftkanaler.

Cirkulära material som använts

Möbler och byggprodukter

White arkitekter


White arkitekter

Ombyggnad

Kvarteret Hugin del ABC, Strandbodgatan/Dragarbrunnsgatan i Uppsala – på uppdrag av Vasakronan.

jan. 2019 - jan. 2022


Läs mer om White arkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Vasakronan

Byggstyrning

White Arkitekter

Knut Jönsson ingenjörsbyrå

Helenius

Afry

Structor

Briab

Kalkylteknik i Dalarna

Bjerking

SwecoKontaktperson

Anders Tväranå, White

anders.tvarana@white.se