ccbuild-logo-spin

Werket

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Ett innovativt återbruksprojekt där före detta statliga verkens 200 meter långa borg i massivt tegel fått ett nytt stadsmässigt stråk tvärs genom, en ny inglasad mötesplats som ett inre torgrum som bidrar till stadsdelen. De slutna fasaderna har med enkla medel förfinats och öppnats upp mot nya stråket i väster genom sågade nischer. Interiören har genom återbrukat glas, tegelkross och barkborreskadat trä fått en sinnlig touch av 1970-tal."


Vad har vi lärt oss?

Projektet startade redan 2018 och var då väldigt tidigt ute inom återbruk. Alla inblandade har lärt sig enormt mycket, både praktiskt och på organisatorisk nivå. 

Vad har gått bra?

Något som varit särskilt lyckat har varit fokus på story telling om återbruk genom hela byggnaden. 

Vad kan bli bättre?

Kompetensen inom återbruk 2018 var inte så hög som idag. Bland annat gjordes praktiska missar vad gäller demontering och lagring som gjorde att materialet förstördes och inte gick att återbruka. 

Intresset från hyresgäster har blivit bättre och möjligheterna att hyresgästanpassa återstående lokalyta med en större andel återbruk är god. 

Positiva effekter

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun tilldelade 2023 års Stadsbyggnadspris till Werket. Werket vann även kategorin God byggnadsvård för ett innovativt återbruk.

Vad har kunnat återanvändas

Hela byggnaden, mötesarenan inkklusive största delen av möblerna, trappor, klinkergolv mm har bevarats

Cirkulära material som använts

Återbrukat glas, marksten, tegel, samt i stort sett fullständig inredning och möblering av nyckelfärdiga kontor.

Castellum


Castellum

Ombyggnad

Jönköping

jan. 2018 - jan. 2026Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Externa länkar
Nyhet CCBuild


Kontaktperson

Thomas Bergström

thomas.bergstrom@castellum.se