ccbuild-logo-spin

Varvstaden, Administrationsbyggnaden

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Ombyggnad från kontor till hotell av Kockums gamla administrationsbyggnad i Varvstaden Malmö. Varvsstaden är en viktig och identitetsskapande del av Malmös historia som genom Varvstaden AB utvecklas till en ny del av staden. De gamla varvs- och verkstadsbyggnaderna byggs om till kontor, handel, kultur och andra verksamheter och kompletteras med bostäder. Administrationsbyggnaden från 1920-talet har med varsam hand byggts om till hotell. 


Vad har vi lärt oss?

Hur viktigt det är att ha en beställare som redan från början är inställd på återbruk och dessutom i detta fall har haft utrymme att på plats förvara återbrukbart material. Det har också varit viktigt att vara på plats för att kontrollera mått och läge på bjälklag mm.

Vad har gått bra?

Samarbetet med Varvstaden AB och deras materialbank har varit inspirerande och nödvändigt i projektet. Vi har haft tillgång till lokalerna och själva kunnat märka och sortera användbart material.  

Vad kan bli bättre?

I en ombyggnad som denna där många vertikala installationer skall dras är det viktigt att uppmätningen av huset är exakt och noggrann och att den även utförs efter att rivningsarbetet är färdigt då det bl a har förekommit dubbla bjälklag med olika balklägen.


Positiva effekter

Vi har kunnat rita ett spännande och annorlunda hotell med många överraskande detaljer.

Vad har kunnat återanvändas

Originalfönster, belysningsarmaturer, dörrar och lister samt mahognypaneler och annan fast inredning.

Cirkulära material som använts

Bevarande av originalfönster, dörrar, både från aktuell byggnad och från andra byggnader i varvstaden, Trådglas från lanterniner i verkstadsbyggnaderna, belysningsarmaturer, både från aktuell byggnad och från andra byggnader i varvstaden, originalpaneler i mahogny, vissa möbler från verkstäderna till receptionsdisk och frukost buffe´.

Wingårdhs


Wingårdhs

Ombyggnad

Malmö

feb. 2015 - dec. 2019


Läs mer om Wingårdhs

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
https://www.varvsstaden.se/

Medverkande

Paul Hansson, byggnadsantikvarie WSP

Varvsstaden AB

Varvstaden AB, materialbankKontaktperson

Maria Lyth

maria.lyth@wingardhs.se