ccbuild-logo-spin

Varvstaden, Magasin 211

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Varvsstaden har länge varit en central del i Malmö som bara varit tillgänglig för de som arbetade på varven. Nu har området öppnats upp och utvecklas till en ny del av staden genom Varvstaden AB. De gamla verkstadsbyggnaderna får nytt liv och kontor, utbildning, restauranger och handel flyttar in samtidigt som området kompletteras med bostäder. Magasin 211 från 1917 är ett av områdets äldsta byggnader som med varsam hand har byggts om till kontor.  Ambitionen från arkitekt och antikvarie har varit att platsens historia ska vara avläsbar samtidigt som byggnaderna förblir levande.


Vad har vi lärt oss?

Vikten av att se till att det material man vill återbruka finns på plats när bygget startar och att det kan vara svårt att få till garantier och klassificeringar på återbrukat material. Man får ibland vara beredd på att göra avkall på  kravställningar då det kan vara svårt att verifiera att t ex en återbrukad dörr håller föreskriven ljudklass. Man får tänka igenom var det återbrukade materialet kan placeras.

Vad har gått bra?

Samarbetet med Varvstaden AB och deras materialbank har varit inspirerande och en stor tillgång i projektet.  Även samarbetet med antikvarier har varit en bra erfarenhet och och något vi vill utveckla i framtida projekt. Det har varit viktigt att de har varit med från början i projektet.


Vad kan bli bättre?

Det hade varit bra om vi som arkitekter haft en större kommunikation  med de som utförde rivningsarbetet. Nu revs det en del som kanske inte varit nödvändigt och ibland på ett sätt som krävde mer efterlagning än vad som var tänkt från början.

Positiva effekter

Vi har skapat unika kontorslokaler med en fantastisk patina som rymmer många minnen och spår från tidigare användare. Vi har dessutom genom att bevara byggnaden och tillfört återbruket sparat 9 453 ton CO2 eq, varav bevarandet av byggnaden står för 99,7%


Vad har kunnat återanvändas

Originalfönster, industrifönster, portar, traverser, innerdörrar, armaturer, markbeläggning, gångbrygga och trappa samt möbler.

Cirkulära material som använts

Bevarande av orginalfönster, dörrar, både från magasinet och från andra byggnader i varvstaden, belysnings- armaturer från verkstäderna, trappa och gångbrygga från verkstäderna, möbler mm från verkstäderna, tegel från rivna byggnader i området, betongblock och gatusten som markbeläggning.

Wingårdhs


Wingårdhs

Ombyggnad

Malmö

jan. 2018 - dec. 2020


Läs mer om Wingårdhs

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
https://www.varvsstaden.se/

Medverkande

Restaurera AB byggnadsantikvarier

Varvsstaden AB

Varvsstaden AB, materialbankKontaktperson

Maria Lyth

maria.lyth@wingardhs.se