ccbuild-logo-spin

Intagan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Projektet innefattar Trafikverkets huvudkontor vars lokaler var fördelade på tio kontorsbyggnader. Efter flera år i lokalerna uppfyllde de inte längre verksamhetens behov. Diös som äger fastigheten beslutade då att koppla in Krook & Tjäder för att se över hur de gemensamt kunde hitta en hållbar lösning

Vad har vi lärt oss?

Trafikverket önskade att få sammanhängande ytor för att tillgodose sitt nya arbetssätt och vi föreslog därför en tillbyggnad som binder samman de befintliga husen. Den unika formen i kombination med materialvalet har ställt höga krav på kompetens, närvaro och samarbetsförmåga, vilket har lett till ett mycket framgångsrikt resultat.

Vad har gått bra?

Resultatet blev en ellipskonstruktion som både möter behoven hos kunden och klimatet. En spektakulär utveckling genom en stor dos återbruk har inte bara resulterat i helt nya förutsättningar för myndigheten – utan även till att Borlänge kan stoltsera med ett nytt landmärke

Vad kan bli bättre?

  

Positiva effekter

Att utveckla de befintliga byggnaderna med ellipsen ger endast ca 8% av klimatpåverkan jämfört med om vi skulle nyproducerat motsvarande yta. Solcellsanläggning kommer att producera ca 120 000 kWh/år

Vad har kunnat återanvändas

Befintlig huvudbyggnadsstruktur har kunnat bevaras och återkopplats.

Cirkulära material som använts

Att använda KL-trästomme samt ett antal aktiva materialval i ellipsen har resulterat i ca 50% lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme och mer traditionella val

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Borlänge

juni 2019 - juni 2022


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Diös

ByggPartnerKontaktperson

Pontus Orrbacke

pontus@krook.tjader.se