ccbuild-logo-spin

Västra Kyrkogården

Logo Image
Vad handlar projektet om?

På uppdrag av Halmstads församling har Krook & Tjäder ritat en tillbyggnad av Svenska kyrkans lokaler på Västra kyrkogården i Halmstad. Tillbyggnaden omfattar ca 300 kvm med ny besöksentré, arbetsplatser och sammanträdesrum.

Vad har vi lärt oss?

Projektet som håller mycket hög hållbarhetsambition har LCA-beräknats för att ge indikation på hur bland annat materialval bidragit till signifikant minskad klimatpåverkan.

Vad har gått bra?

Under arbetet med LCA-beräkningarna gjordes bland annat en jämförande analys av valet av KL-trä i stomme mot ett alternativ med stomme i betong. 

Vad kan bli bättre?

 

Positiva effekter

Stommen i KL-trä bidrar till att hålla nere byggnadens utsläpp med hela 22% mätt i koldioxidekvivalenter.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Nybyggnad

Halmstad

juni 2019 - juli 2022


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Medverkande

Halmstads församlingKontaktperson

Olle Johnsson

olle.johnsson@krook.tjader.se