ccbuild-logo-spin

Simonsland

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Krook & Tjäder har haft ett omfattande uppdrag på platsen sedan 2010 då arbetet med förvandlingen påbörjades. Arbetet har pågått i flera etapper och syftat till att återuppväcka Simonsland till en given ledande mötesplats i branschen, nationellt och internationellt och ett textilt centrum - Textile Fashion Center. 

Vad har vi lärt oss?

En tydlig målsättning i projektet har varit att samla näringsliv och olika verksamheter för att skapa ett kreativt kluster för utveckling och innovation.

Vad har gått bra?

Förvandlingen har utförts i tätt samarbete med fastighetsägaren, hyresgäster, kommunen och Stadsantikvarien och hela projektet genomförs i hållbarhetens tecken. Målet har varit en ”försiktig renovering” där byggnaden moderniseras, men dess historia bevaras. Byggnadsdelar har i stor utsträckning tagits tillvara och befintliga detaljer lyfts varsamt fram.

Vad kan bli bättre?

Olja spill och kemikalier från industrin har varit en utmaning med sanering och selektivt rivning där sanering inte var möjligt. 

Positiva effekter

- Borttagning av 500 mm tjock sandlager på bjälklag som gav möjlighet till en ny entrésolplan.

- Gammalt textilområde transformeras till kulturskola. 

- Ett nytt stadskvarter som andas historia och som kommer att stå ytterligare minst 100 år. 

Vad har kunnat återanvändas

Byggnadsdelar har i stor utsträckning tagits tillvara och befintliga detaljer lyfts varsamt fram.

Cirkulära material som använts

Det är den befintliga robusta stommen och yttervägg som behålls.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Borås, Sverige

juni 2010 - juni 2022


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Dominic Wansbury

dominic.wansbury@krook.tjader.se