ccbuild-logo-spin

Slakthusområdet

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Tillsammans med Klövern, nuvarande Corem, har vi genomfört transformation av befintliga byggnader med nytt innehåll och driver i planprocessen utredningar och skisser för framtida tillägg och stadsutveckling av området. En levande process som syftar till att skapa innehåll och arkitektur som gör Slakthusområdet till en självklar destination.

Vad har vi lärt oss?

Utbrett sammarbete för en positiv utveckling.

Vad har gått bra?

Befintliga volymer har kunnat bevarats och utvecklats.

Vad kan bli bättre?

Bevara ännu mer av industrikaraktären när man ska förhålla sig till regler och krav vid tillbyggnad.

Positiva effekter

Slakthusområdet har blivit ett etablerat och mer tillänglig del av staden från att vara ett mer uteslutet område. Och en aktivering av platsen under olika tider av dagen skapar förutsättningar för en attraktiv miljö. 

Vad har kunnat återanvändas

Betongstomme, gamla fasader och tegel till öppningar/lagningar

Cirkulära material som använts

Tegel

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Gamlestaden, Göteborg

jan. 2010 - dec. 2023


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Corem fd Klövern

WineMechanicsKontaktperson

Elin Aronsson

elin.aronsson@krook.tjader.se