ccbuild-logo-spin

Bräckeskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Bräckeskolan på Västra Hisingen, Göteborg står inför en transformation med syfte att både utöka och modernisera sin verksamhet. Här planeras renovering och förädling av befintlig skolbyggnad men också en tillbyggnad för att kunna ta emot och skapa trivsamma miljöer för fler elever. Krook och Tjäders uppdrag har varit att ta fram bygglov och förfrågningsunderlag.

Vad har vi lärt oss?

Hållbarhet är ett viktigt ledord som genomsyrat såväl den övergripande processen som ner i detalj i materialval för hela byggnaden.

Vad har gått bra?

Hur man löst uppgiften utefter förutsättningar som antikvariska krav, befintlig byggnad, nya krav på tillänglighet, ny lokalprogram.

Vad kan bli bättre?

Mer utbud av återbrukat tegel

Positiva effekter

En vidareutveckling och bevaring av Bräckeskolans byggnad och gård.

Vad har kunnat återanvändas

Tak, delar av golv, stomme.

Cirkulära material som använts

Bevaring av befintlig byggnad

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Västra Hisingen, Göteborg

juni 2022 - dec. 2023


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

StadsfastighetsförvaltningenKontaktperson

Lorena Zabala

lorena.zabala@krook.tjader.se