ccbuild-logo-spin

Corem (Klövern), Gamlestaden

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Uppdraget var att skapa en välkomnande arbetsplats med ett koncept som speglar Corems identitet och som samtidigt respekterar samt förstärker områdets ursprungliga karaktär. Vi tog avstamp i platsen som inspirationskälla och lät lokalen återberätta dess historia med tydlig utgångspunkt i beställarens behov, varumärke och identitet.

Vad har vi lärt oss?

Ta avväganden i nytt mot återbruk ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Vad har gått bra?

Hållbarhet var i fokus genom medvetna val av gedigna och hållbara material. Materialvalen trä och betong, cortenstål och plåt skapar tillsammans med en inkluderande utformning en unik miljö där alla kan känna sig välkomna.

Vad kan bli bättre?

 Tidigare dialog med inredningsarkitekter och återbrukssamordnare.

Positiva effekter

Lokalen kontoret inryms i var tidigare ett gammalt kallager som transformerats till moderna kontorslokaler med unik karaktär.

Vad har kunnat återanvändas

Golv, Tak, Stomme.

Cirkulära material som använts

Bevarande av befintlig byggnad.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Gamlestaden, Göteborg

juni 2018 - juli 2020


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Corem fd Klövern

Modesty ConceptKontaktperson

Lorena Zabala

lorena.zabala@krook.tjader.se