ccbuild-logo-spin

Karlslund Idrottsområde

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Karlslund Idrottsområde i Landskrona står inför ett omfattande folkhälsoprojekt. Det 500 000 kvm stora området kompletteras med ny- och ombyggnationer och lyfts till att bli en attraktiv plats att aktivera sig på. Området ska komma till nytta för alla stadens invånare och det ligger stort fokus på social hållbarhet i gestaltningen.

Vad har vi lärt oss?

Med utgångspunkt i kommunens klimatmål använder vi hållbara och långsiktiga materialval i så lång utsträckning som möjligt. Alla nya byggnader ska uppnå Miljöbyggnad Silver, berättar Jennie. Utöver social hållbarhet har vi arbetat aktivt med det ekologiska perspektivet under hela processen.

Vad har gått bra?

I både ny- och ombyggnadsprojektet arbetar vi med att förbättra energivärden och använda hållbara material. Ishall och badhus kommer att samverka energimässigt med återvinning av värme och kyla.

Vad kan bli bättre?

  

Positiva effekter

Ambition är att ishallen kommer att vara självförsörjande på energi på årsbasis. Även cirka 6000 kvadratmeter av solceller kommer klä taken och bidra till energiförsörjningen. LÅngsiktigt materialval som trästomme i limträ och KLträ, solceller och träfasader bidrog också till en hållbarhet.

Vad har kunnat återanvändas

Ombyggnad av den q-märkta Arne Jacobsen-idrottshall, samt av ridhus och fotbollsplan.

Cirkulära material som använts

Vi har återbrukat framförallt befintliga utomhusläktare i nya strukturer. I ombyggnadsdelarna renoveras allt och lagas, dvs både väggar och läktare behålls i idrottshallen.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Karlslund, Örebro

mars 2022 - jan. 2024


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Jennie Edfast

jennie.edfast@krook.tjader.se