ccbuild-logo-spin

Sannaskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Krook & Tjäders arkitekter har sedan ett par år tillbaka det spännande uppdraget att rita på en omsorgsfull förädling, transformation och utbyggnad av skolan. Detta i syfte att göra byggnaden redo för ytterligare många år i bruk samtidigt som den anpassas för nutida och framtida verksamhet med förändrade krav och förutsättningar. Tillsammans med specialister inom kulturvård har förutom att arbeta med renoveringen även skapat skolans nya idrottshall, ritad i anpassad stil med en struktur som påminner om de befintliga byggnaderna.

Vad har vi lärt oss?

Det uppstår val mellan att återbruka till exempel fönster jämtemot att byta ut mot nya och få ett bättre u-värde.

Vad har gått bra?

Då projektet är ett ombyggnadsprojekt med bevarandekrav kan först konstateras att samtliga byggnader och deras byggdelar i största möjliga grad och med medvetna val har bevarats hellre än byten till nya produkter eller ytskikt. Efter noggrann inventering har här både lös och fast inredning i stor utsträckning kunnat återbrukats, såväl i skolans äldre miljöer som dess nya idrottshall. 

Vad kan bli bättre?

   

Positiva effekter

Sannaskolan ingår idag i Göteborgs bevarandeprogram sedan år 2000 och beskrivs där som en av de mest utpräglat funktionalistiska institutionsbyggnaderna i staden, något som förutsätter stor varsamhet och kunskap i projektet. Byggnades karaktär har bibehållts och återskapa dess initiala värden med funkisarkitekturens vackra detaljer, härliga ljusinsläpp och genomtänkta flöden.

Vad har kunnat återanvändas

Generellt behålls och kompletteras stora delar av väggträpaneler, väggakustikplattor, väggkeramik, golvkeramik, golvsocklar samt elevskåp. Lös och fast inredning i stor utsträckning. Samt dörrar, ledstänger och fönsterbräden. I ett av klassrummen i Hus A1 bevaras ursprunglig inredning såsom podie, griffeltavla och tre fasta skåp, med försiktig rengöring av ursprungliga material och behandlingar.

Cirkulära material som använts

Exempel på detta är främst: - 1 200 m2 undertaksplattor (akustik) återanvänds i nya undertaksuppbyggnader. - 5 st bef. innerdörrar (trä/glas) återanvänds i nya positioner och beslås om. - 14 st bef. innerdörrar (trä/glas) behålls men beslås om. - 5 st bef. innerdörrpartier (trä/glas) behålls men byggs om och beslås om. - 6 st bef. ytterdörrpartier (trä/glas) behålls men beslås om. - 3 st bef. ytterdörrar (stål) behålls men beslås om.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Sandarna i Göteborg

juni 2021 - dec. 2023


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Göteborgs StadKontaktperson

Anders Dahlgren

anders.dahlgren@krook.tjader.se