ccbuild-logo-spin

Corem, Uppsala

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Krook & Tjäder har på uppdrag av Corem tagit fram inredningen och utformningen av deras nya kontor i Kungsporten, Uppsala. Kungsporten är ett kontorskvarter från tidigt 90-tal. Innan lokalen övertogs huserade här ett litet tryckeri. Lokalen var i behov av en totalrenovering och en transformation för att möta den nya verksamhetens behov.

Vad har vi lärt oss?

När projektet inleddes med en inventering av fast och lös inredning insåg projektgruppen snabbt att fanns mycket fast inredning som kunde återbrukas. 

Vad har gått bra?

Över 80% av det nya kontorets lösa inredning är återbruk från Corems tidigare kontor eller från kontor i deras bestånd. Projektgruppen har arbetat effektivt med stort fokus på lösningar och inte problematiserat processen.

Vad kan bli bättre?

   

Positiva effekter

Inredning har bevarats, omlackerats och omtapetserats i högsta möjliga mån.

Vad har kunnat återanvändas

Pentry, vitvaror, kaffestation samt alla möbler i förråd och kopiering flyttades och återbrukas i det nya kontoret.

Cirkulära material som använts

Pentry, vitvaror, kaffestation samt alla möbler i förråd och kopiering flyttades och återbrukas i det nya kontoret.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Kungsporten, Uppsala

juni 2020 - dec. 2021


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Corem fd KlövernKontaktperson

Katrin Alex

katrin.alex@krook.tjader.se