ccbuild-logo-spin

KPMG

Logo Image
Vad handlar projektet om?

När KPMG anpassade sitt arbetssätt efter pandemin krävdes ett nytänk gällande den lösa inredningen och disponering av ytor för att skapa nya rum för spontana möten och fler informella arbetsplatser där medarbetarna kan träffas och utbyta idéer. Avstamp togs i KPMG:s ledord ”samarbete, tillväxt, hållbarhet, trovärdighet och glädje”. I detta skede var störst fokus på lounger, reception och matsalar.

Vad har vi lärt oss?

Bland annat en metod för att enkelt kunna demontera partier och dörrar för ändrar användning i framtiden. Det var en bra lärdom, hur man löser kanalisation och anslutningar för att på enkelt sätt kunna flytta lättväggar i framtiden och återanvända dörrar och glas.

Vad har gått bra?

Tillsammans skapa en inkluderande och kreativ arbetsmiljö med stort fokus på hållbarhet och återbruk, utan att ge vika för de arkitektoniska ambitionerna.  

Vad kan bli bättre?

   

Positiva effekter

Projektgruppen är mycket stolta över resultatet då man lyckats återanvända merparten av fast och lös inredning, endast när det saknats produkter har nya anskaffats och då i första hand återbrukade möbler. 

Vad har kunnat återanvändas

Uppdraget inleddes med en omfattande inventering av befintligt möbelbestånd varpå det nya inredningskonceptet fick väva samman gammalt och nytt. I samband med minskade lokalytor blev även fast inredning tillgänglig för demontering och återbruk och vi kunde tillsammans med skickliga snickare enkelt omvandla bland annat en pentrybänk till ett barbord.

Cirkulära material som använts

Merparten av fast och lös inredning har återbrukats.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Vasagatan 16 i Stockholm

sep. 2021 - mars 2022


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

KPMGKontaktperson

Kajsa Holmström

kajsa.holmstrom@krook.tjader.se