ccbuild-logo-spin

Kaparen

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Biografen Kaparen invigdes 1940 och drevs fram till 1982. Byggnaden ritades av arkitekt Nils Olsson och den interiöra utsmyckningen gjordes av konstnär Gunnar Erik Ström. På 1980-talet byggdes biografen om och Posten flyttade in men redan på 1990-talet ersattes Posten av en Konsumbutik som sedermera togs över av Lidl. Under 2000-talet stod lokalerna periodvis tomma och byggnaden började att förfalla. Restaurangkoncernen Göteborgsfamiljen såg stor potential i fastigheten och fick till slut köpa den 2020. Då byggnaden stått oanvänd en längre tid var det viktigt med en tydlig vision och en långsik­tig plan för att klara av de investeringar som skulle krävas.

OKIDOKI fick i uppdrag av Göteborgsfamiljen att göra ett koncept för restaurangverksamhet. Man ville använda byggnadens befintliga uppdelning i en större och flera mindre lokaler för att skapa ett restaurangkluster. Utöver den befintliga biograf­byggnaden fanns det också en i stort sett outnyttjad byggrätt på gränsen till nästa fastighet. Genom att använda den för en tillbyggnad för all teknik, kunde den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Den befintliga takbeklädnaden är av koppar och nya takkompletteringar har utförts med återvun­nen koppar. Den nya trapphuskupolen som leder gäster direkt upp till takterrassen är helt klädd i återbrukad koppar från byggnaden och från ett avrivet kyrktak. Plåthantverket av entreprenören Pogab är genomgående imponerande med dubbelkrökta ytor, utmanande linjeringar och dessutom med ett begagnat material. Projektet vann plåtpriset 2023.

Vad har vi lärt oss?

 Vi har utvecklat vår kunskap att arbeta flexibelt i projekteringsfasen.

Vad har gått bra?

En bra beställare och ett gott samarbete i projektgruppen, inte minst med plåtslagarna, vilket vi tror var en förutsättning för att nå ett bra resultat. Vi tycker att resultatet är både vackert och välanpassat till platsen.

Vad kan bli bättre?

Vi hade behövt ännu mer återbrukad kopparplåt för att laga även teknikrummets fasad, nu fick den lagas med ny koppar.

Positiva effekter

Att vi har ett referensprojekt som gör det lättare för oss att få förtroende att arbeta med andra återbruksprojekt framöver.

Vad har kunnat återanvändas

Återbrukad kopparplåt.

Cirkulära material som använts

Återbrukad kopparplåt.

Okidoki


Okidoki

Ombyggnad

Stigbergstorget, Göteborg

aug. 2020 - dec. 2022Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Göteborgsfamiljen

PogabKontaktperson

Klara Juteus

klara@okidokiarkitekter.se