ccbuild-logo-spin

Olof Asklunds Gata 14, Högsbo

Logo Image
Vad handlar projektet om?

För att spara energi och förbättra inneklimatet i kontorslokalerna på Olof Asklunds gata i Högsbo bestämde man sig på Platzer Fastigheter för att sätta in Grundels Klimaruta  i 292 fönster. Resultatet blev över förväntan, konstaterar Pelle Arve, Områdeschef (fd. hållbarhets – och inköpschef) på Platzer Fastigheter.

-”Jag trodde inte vi skulle få ned uppvärmningskostnaden så mycket genom att göra om fönstren från 2-glas till 3-glas. Under vintermånaderna handlar det om en minskning av kostnaden med omkring tjugo procent per månad”. Lokalen i Högsbo utgör kontor för flera olika företag, rummen har högt i tak och innan man satte in Grundels isolerrutor fanns här gamla tvåglasfönster som skapade en ojämn inomhustemperatur. ”Vi mätte yttemperaturen vid fönstret innan bytet, en dag när det var fem minusgrader ute, och då låg den på sju plus, berättar Pelle Arve. Efter uppgraderingen med Klimatrutan ligger den på 16-17 grader. 

”Fönsterinstallationen på fastigheten i Högsbo är inte det första som Grundels genomför för Platzer Fastigheter. Nio byggnader har fått sina gamla fönster utrustade med Grundels Klimatruta. ”Produkten är bra och hantverkarna är pålitliga. Grundels hantverkare kan man släppa in till hyresgästerna utan problem”, konstaterar Pelle Arve. Att sänka uppvärmningskostnaden påverkar så klart även värdet på fastigheten även om Pelle Arve berättar att det inte är den främsta anledningen till varför man valt att uppgradera fönstren. ”Vi har som övergripande mål att minska energianvändningen och certifiera alla fastigheter enligt Green Buildning. Samtidigt vet vi inte hur länge vi äger fastigheten och vi måste även på kort sikt kunna se att en insats lyfter värdet och i detta fall var det så.

Vad har vi lärt oss?

Att god kommunikation (dels med kund men även med kundens kunder = hyresgäster) är A och O för ett lyckat projekt

Vad har gått bra?

Samarbetet med beställare och hyresgäster har fungerat mycket bra och arbetet flöt på fint. 

Vad kan bli bättre?

Vår interna erfarenhetsåterföring efter avslutat projekt

Positiva effekter

Genom att uppgradera fönstren från befintliga 2-glas till energieffektiva 3-glas med U-värde 1,3 kommer fastighetsägaren att sänka energiförbrukningen med ca 66 534 kWh/år och livslängden på de befintliga fönstren förlängs ytterligare - istället för att hamna på tippen. Med montage av Grundels Klimatruta blir det dessutom noll deponi - inget befintligt material slängs.

Minskat koldioxidutsläpp: 8 074 kg/år (genom energibesparingen)

Minskat klimatavtryck (CO2-ekv) jämfört med fönsterbyte över 30-år: 29 066 kg

Vad har kunnat återanvändas

Samtliga fönster behölls och uppgraderades till energieffektiva 3-glas med Grundels Klimatruta.

Cirkulära material som använts

Samtliga fönster behölls och uppgraderades till energieffektiva 3-glas med Grundels Klimatruta.

Grundels Fönstersystem AB


Grundels Fönstersystem AB

Renovering

Göteborg

feb. 2012 - mars 2012


Läs mer om Grundels Fönstersystem AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

www.grundels.se


Kontaktperson

Daniel Bengtsson

daniel.bengtsson@grundels.se