ccbuild-logo-spin

Ströms Kontor, Kungsgatan Göteborg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Lokalanpassning av en kontorslokal med högt mål för återbruksgraden i projektet.

Vad har vi lärt oss?

Det är bra om totalentreprenören får vara med i förprojekteringen.

Viktigt att entreprenören räknar med utredningstiden som behöver att läggas på återbruksfrågor. Har man jobbat med återbruksfrågor tidigare, blir det lättare att uppskatta tiden i förväg.

Vad har gått bra?

Redan vid upphandling av entreprenör har man varit tydligt angående återbrukskrav. Vid projektering beaktades återbruk av material och lokalen planerades flexibelt. (t.ex. ingen fasta mått på glaspartier).

En online bruttolista användes som både projektledaren och entreprenören/underentreprenören hade tillgång till. I listan kunde alla följa status på inköp av material. Löpande avstämningar hölls mellan beställare och entreprenör om inköpstider och tillgängliga material.

Vad kan bli bättre?

Det var mycket begränsat utbud av återbrukat installationsmaterial tillgängligt på marknaden, utanför projektet. Tekniska egenskaper och dagens funktionskrav försvårar och minskar även urvalet. Här ser vi en förbättringspotential, mängden återbrukat installationsmaterial på marknaden behöver öka.

Positiva effekter

Klimatpåverkan minskades med ca 1 t CO2e.

Projektgruppen från entreprenörs sida hade inte återbrukserfarenhet från innan. Efter färdigställt projekt kände alla sig tryggare med återbruksfrågor och motiverade att jobba med cirkulära materialflöde igen.

Vad har kunnat återanvändas

Återbrukade byggprodukter: innerdörrar, ståldörr, glaspartier, dörrfoder, isolering, elskåp Återbrukade elprodukter: belysningsplattor och downlights Återbrukade vent- och rörprodukter: koppar rör, isolering, ljudfälla, don, 90 graders böj Innerväggar byggdes upp av Recoma skivan. Skivan tillverkas av återvunnet material. Med hjälp av detta lyckades man sänka innerväggens klimatpåverkan med 85% jämfört med en gipsskiva.

Akuro


Akuro

Ombyggnad

Göteborg

-


Läs mer om Akuro

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:


Kontaktperson

Anna Tikvicki Dabhi

anna.tikvicki.dabhi@akuro.se