ccbuild-logo-spin

Gjuteriet

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Tillsammans med Telge fastigheter, antikvarier och andra experter har Metrolit varsamt renoverat ett Gjuteriet som är ett unikt projekt i Södertälje. Detta är ett industriellt arv som har ett högt byggnadsvärde som vi istället för att riva nu tar med in i framtiden. Metrolit har renoverat tegelfasader och skorsten så att byggnaden nu har tätt och och tak.  

Vad har vi lärt oss?

Att använda gammalt material i stället för att köpa nytt blev i detta projekt mer ekonomiskt fördelaktigt. Även estetiken vart bättre än om man satt in nya material.

Vad har gått bra?

Samarbetet med beställare och underentreprenörer har varit väldigt bra. Även projektörerna har bidragit till återbrukstänk.

Vad kan bli bättre?

Arbeta in återbruk inom projektet. Så vi slipper transport- och lagerkostnad.

Positiva effekter

Tillför estetiskt till stadsbilden. Samt bättre för miljön att inte riva huset och bygga nytt.

Vad har kunnat återanvändas

Tegel, betongtakstolar, delar av betongstommen, installationer.

Cirkulära material som använts

Tegel, betongtakstolar, delar av betongstommen, installationer.

Metrolit


Metrolit

Renovering

Södertälje

maj 2021 - nov. 2022


Läs mer om Metrolit

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

Telge FastigheterKontaktperson

Madelene Åsell

Madelene.asell@metrolit.se