ccbuild-logo-spin

Testlabb Jakobsbergsgatan 22: Sveriges långsiktigaste kontor?

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att skapa Sveriges långsiktigaste kontor.

Ursprungsplanen var att flytta huvudkontoret på grund av förändrade lokalbehov. Men vi tänkte om. Och stannar kvar. Nu bygger vi för framtiden med hjälp av det vi redan har.

Vårt huvudkontor har blivit ett testlabb så att vi ska kunna hitta de mest långsiktiga lösningarna för framtidens kontor. Med hjälp av våra egna lokaler vill vi testa nya idéer, inspirera till återbruk och utmana oss själva till att göra flexibla och omsorgsfulla val.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss nya vägar att bygga för framtiden med hjälp av det vi redan har.

Minskad klimatpåverkan. Vi har utökat vår verktygslåda med lösningar för att minska klimatpåverkan i lokaler. Utifrån klimatkalkylen kan vi hitta nya smarta alternativ och omsorgsfulla materialval för nuvarande och framtida hyresgäster.

Långsiktiga lösningar Med det här tankesättet skapar vi hållbara lokaler som varar under lång tid framöver.

Vad har gått bra?

Vi ville BEHÅLLA så mycket som möjligt av det material som redan finns. På så sätt minskade vi resursanvändningen och den negativa klimatpåverkan.

Vi ÅTERBRUKADE material i så stor utsträckning som möjligt.

Vi gjorde OMSORGFULLA VAL genom att välja material och produkter som har en hög andel av återvunnet eller förnybart material. Att välja material av god kvalitet och som kan leva länge sparar resurser.

Vi TÄNKTE FLEXIBILITET för att skapa en lokal som tål verksamhetsförändringar och förändrade lokalbehov. Med installationer, planlösningar, konstruktioner och väggsystem som är flexibla blir en ombyggnation både enklare och mindre resurskrävande.

Vi satte tidigt ambitioner och mål med projektet. Medarbetarna har varit med ända från start och kommunikationen tydlig och frekvent.

Vad kan bli bättre?

Det är lätt att underskatta vilket behov man faktiskt har av ett fullvärdigt kontor. Vi hade turen att under resans gång hitta en jättebra evakueringslokal. Den turen kan man inte räkna med, så en lärdom inför framtiden är att alltid planera för tillfälliga lokaler under projekttiden.

Positiva effekter

Minskad klimatpåverkan
Vi har en stor verktygslåda med lösningar för att minska klimatpåverkan i lokaler. Utifrån klimatkalkylen kan vi hitta nya smarta alternativ och omsorgsfulla materialval för nuvarande och framtida hyresgäster.

Långsiktiga lösningar
Med det här tankesättet skapar vi hållbara lokaler som varar under lång tid framöver.

Stort medarbetarengagemang
Kontoret är företagets hem och mötesplats. Här träffar vi kollegor, bygger företagskultur och erbjuder en kreativ miljö som främjar utveckling. Medarbetarna har varit med i projektet ända från start och kommunikationen har varit tydlig och frekvent. Nu står vi med ett resultat som bidrar till engagemang, stolthet och arbetsglädje. Redan efter några veckor har vi visat upp vårt långsiktiga kontor för många. 

Vad har kunnat återanvändas

Några exempel på återbruk och cirkulära materialval: • Både golvet och receptionsdisken är gjorda i trä. Receptionen har dessutom återbrukade stommar. • Samtliga möbler i receptionen/loungen är återbrukade. • Konsten har återanvänts, lånats eller köpts in på auktion. • Vi hade riktigt fina lounge-möbler och behövde bara lacka eller klä om dem för att skapa ett nytt och fräscht intryck som passade perfekt i det nya konceptet. • Hyllväggen i loungen är gjord i minerit och var tidigare väggar i lunchrum och korridor. Samma material har vi återanvänt som stänkskydd i köket. • Lampor, bord, stolar och prydnadsföremål har köpts in på andrahandsmarknaden. Trämöbler ger både ett varmt intryck och är bra för klimatet. • Stommarna till köksön och köksskåpen är så klart återbrukade. • Golvet i köket låg tidigare i entrén. Tyvärr gick det inte att lyfta plattorna, men idén att göra mosaik-golv av delarna blev minst sagt en succé!

Cirkulära material som använts

Några exempel på återbruk och cirkulära materialval: • Både golvet och receptionsdisken är gjorda i trä. Receptionen har dessutom återbrukade stommar. • Samtliga möbler i receptionen/loungen är återbrukade. • Konsten har återanvänts, lånats eller köpts in på auktion. • Vi hade riktigt fina lounge-möbler och behövde bara lacka eller klä om dem för att skapa ett nytt och fräscht intryck som passade perfekt i det nya konceptet. • Hyllväggen i loungen är gjord i minerit och var tidigare väggar i lunchrum och korridor. Samma material har vi återanvänt som stänkskydd i köket. • Lampor, bord, stolar och prydnadsföremål har köpts in på andrahandsmarknaden. Trämöbler ger både ett varmt intryck och är bra för klimatet. • Stommarna till köksön och köksskåpen är så klart återbrukade. • Golvet i köket låg tidigare i entrén. Tyvärr gick det inte att lyfta plattorna, men idén att göra mosaik-golv av delarna blev minst sagt en succé!

Skandia Fastigheter


Skandia Fastigheter

Renovering

Jakobsbergsgatan 22

mars 2023 - okt. 2023Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Koponen Stenqvist arkitekter

Sajkla

Tungel ByggareKontaktperson

Karin Johansson

karin.johansson@skandiafastigheter.se

Informationsvideo