ccbuild-logo-spin

Kv Chepeus

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Ombyggnad och restaurering av Kv Chepeus i gamla stan.  Kv Chepeus är k-märkt med antikvariska inslag och har hög andel av återbrukade material. Projektet har en egen verkstad på plats för att kunna förädla gammalt material.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss att gammalt byggmaterial  håller betydligt högre kvalitet än nyinköpt.  Vi får tar del av gammal byggteknik som lär oss varje dag. Vi har lärt oss att öka vår kreativitet och det har förutom den miljömässig hållbarheten även ökat den sociala hållbarheten i projektet. 

Vad har gått bra?

Samarbetet med samtliga externa parter och beställare. 

Vad kan bli bättre?

Den interna erfarenhetsåterföringen  inom Metrolit. Återbrukstänket kan implementeras i alla projekt i högre grad.  

Positiva effekter

Genom att arbeta med hög andel återbruk minskar vi vårt avfall vilket i förlängningen medför totalt minskat koldioxidutsläpp.  Återbrukstänket har lett oss till ett annat sätt att arbeta vilket har skapat ett tajt och engagerat team i hela platsorganisationen.

Vad har kunnat återanvändas

Återbruk av frilagt material är en viktig del för oss, virke från 1600-talet slängs inte utan blir fina byggdelar av våra otroligt duktiga hantverkare. I projektet har vi demonterat mycket tegelväggar och allt har sparats för återbruk till nya murningar. Inget nytt tegel har använts. Dörrar har flyttats och blivit nya dekorer. Material från trägolv har återanvänts till ny inredning. Plåtspill har omformats till tidsenlig namnskylt. Gamla fönsternischer som hittats bakom påspikade skivor har renoverats och återanvänts. Demonterat stomvirke har hyvlats och fått nya användningsområden i fastigheten. Utbytta radiatorer är flyttade till ouppvärmda källare utrymmen samt till ett trapphus med fd. dålig uppvärmning som nu fungerar perfekt. Demonterad kalksten har sparats till kommande utrymmen samt använts till div lagningar i ett av trapphusen.

Cirkulära material som använts

Demonterad trästomme, gamla dörrar, golvlister, dörrfoder, övriga lister, trägolv, kalksten, tegel, spillmaterial, radiatorer.

Metrolit


Metrolit

Ombyggnad

Gamla Stan

okt. 2020 - okt. 2025


Läs mer om Metrolit

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Pantzar och Jancke Tidlösa landskap AB

Stockholmia Fastigheter AB

Metrolit
Kontaktperson

Madelene Åsell

madelene.asell@metrolit.se