ccbuild-logo-spin

Telia Company, Luleå

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Telia Company i Luleå har en högt ställd vision om det nya kontorets hållbarhet – 80 procent av all inredning i det 7 200 kvadratmeter stora kontoret skulle vara återanvänd. Målet överträffades och Telia Company kunde inviga ett av världens mest återbrukade kontor i sitt slag. 86 procent av inredningen är återbruk. En del möbler har uppdaterats i sin befintliga funktion medan andra har genomgått en totalrenovering och fått nya funktioner. Med det inledande konceptarbetet påbörjades parallellt en analys av den befintliga inredningen. Tidigt involverades externa möbelleverantörer, snickare och projektledare i ett gränsöverskridande samarbete som pågick i två år. Projektet blev dessutom en logistisk övning där produkter noggrant valdes ut, transformerades och så småningom sändes iväg till kontoret i Luleå för Telia Company.
Vad har vi lärt oss?
Marknaden är inte riktigt mogen ännu och det kan vara svårt att hitta produkter och bra flöden för inköp och restaurering. Noggrann inventering är ett viktigt moment som tar tid.
Vad har gått bra?
Slutresultatet är ett mycket fint och välfungerande kontor. Samarbetet mellan alla aktörer fungerade bra. Alla följde den tydliga visionen som vi alla strävade emot. Kunden hade tillgång till möbler inom bolaget vilket också förenklade processen.
Vad kan bli bättre?
Det finns en värld full av redan producerade produkter som kan få minst ett liv till. Vi måste generellt bli bättre på återbruk. Det skulle alltid vara bra att inventera verksamhetens befintliga möblemang och se vad vi kan använda av det. Det som blir över måste få chans till ett andra liv. Vi behöver tillsammans hjälpas åt att göra våra befintliga inredningar synliga och tillgängliga. En cirkulär ekonomi kräver att vi ser möjligheter i det vi själva inte längre vill bruka. Vi behöver dela med oss. En lösning vore till exemple om det fanns en molnbaserad nonprofit-tjänst där vi kan lägga upp inventerade möbler som vi inte ska använda och där vi kunde boka produkter till nya projekt och platser.
Positiva effekter
Miljön och 25 procent ekonomiska intressen. Utnyttjat redan investerade resurser.
Vad har kunnat återanvändas

Möbler: All lös inredning för en kontorsmiljö Byggprodukter: Nej, inte i detta projekt Annat: Belysning och en enorm kristallkrona på 2 meter i diameter och 3,5 meter hög

Cirkulära material som använts

Möbler och byggprodukter

White arkitekter


White arkitekter

Nybyggnad

Telia Company, Luleå

jan. 2015 - nov. 2016


Läs mer om White arkitekter

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Telia Company

White arkitekter

Ramböll

InputKontaktperson

Kristofer Jonsson

kristofer.jonsson@white.se