ccbuild-logo-spin

Artisten Nya konst - återbruk

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Ny och ombyggnation av Artisten Nya Konst i Göteborg.

Återbruk och renovering av fönster- och dörrpartier

Vad har vi lärt oss?

Möjligheten till återbruk och miljöbesparning är större än vad man kan förvänta sig.

Under projektet tillkommer nya områden som inledningsvis inte var föremål för återbruk.

Samverkan och kommunikation med övriga parter är viktig, då tid och logistik är en betydande del av återbruk.

Vad har gått bra?

Bra samverkan med beställare, arkitekter, antikvarier och huvud Entreprenör.

Vad kan bli bättre?

Beredning och planering av återbruk, måste vara med tidigt i projektet.

Positiva effekter

Återbruk (skall) sker av lokala aktörer, vilket även påverkan miljön bortom själva projektet.

Vad har kunnat återanvändas

Trä- och glaspartier

Cirkulära material som använts

Trä- och glaspartier

Kålltorps Glasmästeri AB


Kålltorps Glasmästeri AB

Bevarande och underhåll

Göteborg

feb. 2023 - mars 2025


Läs mer om Kålltorps Glasmästeri AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Akademiska Hus

Skanska Sverige ABKontaktperson

Thomas Altré

thomas@kalltorpsglas.se