ccbuild-logo-spin

Renovering av trägolv

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att bibehålla och renovera trägolv

Vad har vi lärt oss?

Detta spar miljö, tid och resurser

Vad har gått bra?

Trägolvsrenoveringar

Vad kan bli bättre?

Informationsspridning om att golvrenoveringar är ett alternativ till nya golv

Positiva effekter

Resultaten blir ofta hållbara och bra!

Vad har kunnat återanvändas

Golv i olika trämaterial och former

Cirkulära material som använts

De flesta trägolv går att renovera med nya ytskick

Ångtvättbilen AB


Ångtvättbilen AB

Renovering

Göteborg

sep. 2023 - sep. 2023


Läs mer om Ångtvättbilen AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Jens Wilsgaard

jw@angtvattbilen.se

Informationsvideo