ccbuild-logo-spin

Kv Nöten 4 - återvinning av textilplattor

Logo Image
Vad handlar projektet om?

När Skatteverket lämnade sitt kontor i Solna Strand inledde fastighetsbolaget Fabege ett renoveringsarbete med en tydlig strategi: återbruk. Fastigheten kommer bli den fjärde i Sverige att uppnå branschens högsta miljöcertifikat, BREEAM In-Use, Outstanding. Tarkett är samarbetspartner för återvinning av golven.

Staden Under Tak har fått sitt namn från de inglasade partier som ger dess invånare känslan av en urban utomhusmiljö under tak. Under 2014–2015 anpassades en av byggnaderna till Skatteverket, som hyrde lokalerna i sju år. Det är dessa interiörer, på omkring 50 000 kvm, som nu sparas, lagras, inventeras och erbjuds till nya hyresgäster.

På Tarketts återvinningsanläggning i Waalwijk, Nederländerna, separeras garnet från plattornas baksida. Garnet skickas till garnleverantören som använder det som råvara i nytt garn. Vad som händer med baksidorna beror på sort.
– Textila plattor med baksidan Tarkett EcoBase kan återvinnas till nya EcoBase baksidor, så vill man maximera återvinningsbarheten i en textil platta ska man välja den. I andra fall nedgraderas baksidan och används i t.ex. cementindustrin,.

Vad har vi lärt oss?

Bra dialog med ambitiösa beställare förebygger och löser de flesta problem. 

Vad har gått bra?

Det fungerade exemplariskt.

Vad kan bli bättre?

Det finns många golv som skickas till förbränning i onödan. Kontakta Tarkett innan ni river ut gamla golv!

Positiva effekter

Istället för att riva ut och slänga golvens textilplattor plockade Fabege varsamt upp dem och sorterade dem. Det visade sig att cirka 70 procent kunde sparas för att användas i nya inredningar. 

Av de övriga plattorna, som sorterades bort på grund av slitage, kunde drygt 2 000 kvm återvinnas via Tarkett ReStart. Detta gav en klimatvinst på ca 11,9 ton CO2 jämfört med om plattorna hade skickats till förbränning och ny råvara använts vid motsvarande nyproduktion.

Cirkulära material som använts

Textilplattor

Tarkett


Tarkett

Renovering

Solna Strand

okt. 2022 - dec. 2022


Läs mer om Tarkett

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

Fabegé

Studio Stockholm


Hemsida

www.tarkett.com


Kontaktperson

Peter Nicander

peter.nicander@tarkett.com