ccbuild-logo-spin

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Med utgångspunkt från det arbete kring cirkulärt byggande som har påbörjats i GodaHus genomför vi en workshop kring hur vi tar nästa steg för att åstadkomma mer återbruk i industriell skala i Sydostregionen. Vi utgår från framtida verkliga case i regionen

Plats
Digitalt
Arrangör
GodaHus
Kostnad
-