ccbuild-logo-spin

Grundkurs om cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare

Grundutbildning i cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare

På utbildningen lyfts skillnader mellan cirkulärt och traditionellt, linjärt, byggande och du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både inom organisationen och i enskilda nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt.


Längden på utbildningen är 3 timmar. Utbildningen ges ut av fastighetsägarna, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer om kursen i detta reportage: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/cirkulart-byggande-gynnar-saval-planboken-som-klimatet/ 

Plats
Distansutbildning via Zoom

Arrangör
Fastighetsägarna

Kostnad
2400 kr


Namn
Katja Kalda

Datum
tis, 16 nov (09:00 - 12:00)