ccbuild-logo-spin

Frukostwebbinarium Guide för återbruk installationer

Återbruk av installationer innebär en del särskilda utmaningar med aktiva komponenter som även har stark koppling till en byggnads funktion och energianvändning, samtidigt utgör de en viktig del för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Inom CCBuild pågår ett projekt där Bengt Dahlgren, White arkitekter, Kaminsky arkitekter och EttElva arkitekter utvecklar guider för återbruk. Bengt Dahlgrens guide har fokus på installationer och där presenteras översiktligt hur återbruk av installationer går till, hur man bör tänka och hur man kan identifiera lämpliga produkter att återbruka. Som en del av guiden har det även tagits fram produktblad för ett antal installationsprodukter som vi bedömer ha stor potential att kunna återbrukas, en topplista för återbruk av installationer.


Under webinariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via chat. Vill ni i förväg skicka in frågor får ni gärna göra det direkt i er anmälan så kommer vi i mån av tid belysa dessa under webinariet. 

Föreläsningen startar 08.00 och håller på ca 60 min inklusive tid för frågor. Föreläsningen är helt digital och kostnadsfri. Du anmäler dig nedan och får då en kalenderkallelse till den mail du anger. Webinariet spelas in och kan ses i efterhand, anmäl dig så får du då länken av oss efter föreläsningen.

Plats
Digitalt

Arrangör
Bengt Dahlgren AB

Kostnad
-


Namn
Andreas Rattfelt

Datum
tor, 21 okt (08:00 - 09:00)