ccbuild-logo-spin

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära byggmaterial – hur arbetar byggmaterialindustrin i Sverige?

Nätverksträff med syftet att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av cirkulära byggvaror.


Vi får lyssna på inspirerande exempel som visar både återbrukade och återvunna produkter samt produkter som är möjliggör för framtida cirkulering. 

Preliminärt program

Introduktion

  • Varför är vi här? Johanna Andersson IVL/CCBuild och Anna Ryberg Ågren Byggmaterialindustrierna

Inspirerande exempel – cirkulära byggmaterial

  • Max Rosenberg från Recoma
  • Helena Backson och Henrik Ekvall från Bewi
  • Dag Duberg från Tarkett
  • Lars Nyberg från Modus
  • Jacob Sten från Brukspecialisten pratar om Återbrukat fasadtegel, ett tungt byggmaterial som blivit cirkulärt

Avslut

  • Vad händer framöver? Anna Ryberg Ågren och Johanna Andersson

Öppen nätverksträff - alla är välkomna att delta.

Plats
Digitalt seminarium

Arrangör
CCBuild och Byggmaterialindustrierna

Kostnad
-


Namn
CCbuild

Datum
tor, 21 okt (13:00 - 15:00)