ccbuild-logo-spin

Kurs: Grundkurs om cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare

Lär dig mer om vilka olika lagkrav och branschpraxis som påverkar möjligheterna till cirkulärt byggande.