ccbuild-logo-spin

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark

En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn.  Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av återbrukade och cirkulära byggvaror.


Vi kommer att inspireras av ett antal exempel från vårt grannland Danmark . Vi hoppas att ni efter nätverksträffen kan ta med konkreta tips på var ni kan hitta återbrukade och cirkulära byggprodukter samt att det kan inspirera fler företag att erbjuda mer cirkulära och återbrukade byggvaror i framtiden. 

Preliminärt program/deltagare (uppdateras löpande)

Inspirerade exempel

  • Lars Elmvang från Fisher Lightning berättar om deras återbrukade beslysningsprodukter
  • Kent Fonseca från Stark berättar om deras koncept för återbrukat trä - gentrae
  • Tom Jørgensen från Genbyg berättar om deras  fysiska och digital butik för återbrukade byggmaterial.
  • Niklas Nolsøe från A:GAIN berättar om deras produkter och lösningar.

Hur ser marknaden ut i Sverige? 

  • Susan Runsten från Business Region Göteborg berättar om hur status på återbruksmarknaden i Göteborgsregionen ser ut.
  • Erfarenhet från verkligheten - Hanna Ljungstedt från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad, delar erfarenheter kring hur det går att hitta cirkulära och återbrukade produkter idag. 

Paneldiskussion

  • Tidigare talare diskuterar: Varför finns det så få aktörer med cirkulära byggprodukter och hur får vi dem att bli fler?


Öppen nätverksträff - alla är välkomna att delta.

Plats
Digitalt seminarium

Arrangör
CCBuild och Climate Recovery

Kostnad
-


Namn
Johanna Andersson

Datum
tor, 20 jan (13:00 - 15:00)