ccbuild-logo-spin

VAR MED OCH BIDRA: NORDISKT SAMARBETE FÖR ATT FRÄMJA CIRKULÄR EKONOMI

Välkommen till workshop den 5/3 kl 13:30 – 16:00 med målet att undersöka hur de nordiska länderna kan samarbeta för att stärka den cirkulära ekonomi i bygg- och fastighetssektorn. 

Plats: Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs Alle 8, Göteborg, men det finns även möjlighet att delta digitalt.

Välkommen att vara med och påverka hur vi kan accelerera omställningen till cirkulär ekonomi!


Vid workshopen har du möjlighet att bidra med din kunskap och insikter kring:

  • Hur kan offentliga aktörer stödja och påskynda den cirkulära ekonomin i byggsektorn?
  • Hur kan de nordiska länderna samarbeta för att främja den cirkulära ekonomin i Europa?
  • Vilket behov du ser av utformning av nya policies och styrmedel för att accelerera den cirkulära ekonomin?

Workshopen arrangeras av CCBuild i samarbete med Finland Green Building Council och Nordic Network for Circular Construction – ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Liknande workshopar arrangeras även i Finland, Norge, Danmark och Island. Tillsammans tar vi fram rekommendationer för hur de nordiska länderna kan samarbeta för att främja den cirkulära ekonomin i Europa. De policyrekommendationer som skapats i projektet baserat på resultat från workshoparna kommer att publiceras i april. Ta chansen att vara med och påverka!

Workshopen vänder sig till dig som arbetar i olika roller i bygg- och fastighetsbranschen. Anmäl ditt intresse att vara med via registreringslänken till höger. Ange om du önskar delta på plats eller digitalt samt vilken organisaton du arbetar för. 

VÄLKOMMEN!

Plats
Veras Gräsmatta i Göteborg samt möjlighet att delta digitalt

Arrangör
CCBuild

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
tis, 05 mars (13:30 - 16:00)