ccbuild-logo-spin

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

För att uppnå storskaligt återbruk inom bygg- och fastighetssektorn krävs en fungerande återbruksmarknad. Business Region Göteborg och IVL har genomfört en studie för att ta reda på vilken potential som faktiskt finns i Göteborgsregionen. Häng med på frukostseminarium för att veta mer!

Plats
Teams meeting
Arrangör
Business Region Göteborg och IVL Svenska Miljöinstitutet
Kostnad
-