ccbuild-logo-spin

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Målsättning

Tema: Målsättning


Välkommen till arbetsgruppsmöte i Återbruk Väst. Träffen riktar sig till er som är verksamma i Västra Götaland och vill utvecklas i återbruksarbetet. 

Under en av träffarna under hösten 2022 diskuterade vi hur vi som återbruksivrande organisationer går från Pilotprojekt till Policy i organisationen. Vi diskuterade vilka steg som varje organisation behöver ta och vad som ingår. Följande steg identifierades: Mandat - Delaktighet - Mål - Taktik - Rutin - Strategi - Brukare & Kunder - Bred intern utbildning - Infrastruktur för återbruk. Fokus på kommande nätverksträffen kommer vara på Målsättning.  

Preliminär agenda:

  • Introduktion och inflygning
  • Dela erfarenheter: Hur tänker och jobbar vi med Målsättning: Vi får höra på exempel från Skanska och Riksbyggen
  • Presentation av projektet Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030
  • Gruppdiskussioner

Som vanligt lämnar vi mycket utrymme i agendan till sorlande samtal och synpunkter.

Häng därefter gärna kvar på lunch på området!

Varmt välkomna!

/Peter och Armin


Plats
A Working Lab, Sven Hultins plats 5

Arrangör
Johanneberg Science Park

Kostnad
-


Namn
Peter Selberg

Datum
tis, 12 dec. (10:00 - 12:00)