ccbuild-logo-spin

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med CCBuild - Fysiskt på plats i GBG!

Utbildningen ger stöd i hur du inventerar för återbruk i CCBuild och kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Vi fokuserar på hur din organisation kan synliggöra er återbrukspotential i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinster.


Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du får ut dina produkter för återbruk och hur du kan visa på klimatvinsterna med återbruk för din organisation. Utbildningen är en fristående fortsättning på vår grundutbildning i cirkulärt byggande.

Observera att vid detta tillfälle är utbildningen fysiskt på plats på IVLs kontor i Göteborg, Aschebergsgatan 44. Möjlighet finns att också gå Grundutbildning i cirkulärt byggande på förmiddagen. Anmälan görs separat.

På utbildningen går vi genom CCbuilds inventeringsapp, produktbank och marknadsplats och visar på hur du kan använda CCBuild både internt och ut mot en öppen marknad. Vi visar också hur du använder dig av klimat- och ekonomiska värden och blandar teoripass med övningsuppgifter. Du får även lära dig mer om klimatanalys av återbruk.

Vi ger exempel på hur både privata företag och kommunala organisationer har lyckats med att tillgängliggöra återbruk utan att hamna i kläm med kommunallagen.

Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper som behövs för att börja tillgängliggöra produkter för återbruk.

Förkunskapskrav

Grundutbildning i cirkulärt byggande och återbruk eller motsvarande kunskaper.

Utbildning är för dig som är:

· Fastighetsägare

· Miljökonsulter

· Miljösamordnare

· Arkitekt/projektörer

· Bygg- och rivningsentreprenörer

Utbildningen innehåller:

· Kort sammanfattning från del 1 Grundutbildning

· Inventering med stöd av CCbuilds produktbank, inventeringsapp, QR kod för märkning och värdeanalys

· Synliggöra dina produkter på intern eller extern marknadsplats

· Räkna på företagets klimatvinst

· Hur undviker man fallgropar som kommunalt bolag


Arbetar du på organisation ansluten till CCBuild? Då ges den här utbildningen med 50 % rabatt.

Se fler utbildningstillfällen här: www.ccbuild.se/kunskapsbank/utbildningar/

Plats
IVLs kontor i Götebrog

Arrangör
CCBuild

Kostnad
4800 kr


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
ons, 08 maj (13:00 - 16:30)