ccbuild-logo-spin

Arbetsgrupp - Cirkulär planering

Detta är tredje träffen för arbetsgruppen - Cirkulär planering.

Se tidigare presentationsmaterial på CCBuilds teamsyta.

Vi fokuserar på hur vi i planeringens skeden (Översiktsplan, detaljplan mm) kan integrera ett ökat återbruksperspektiv och cirkulära perspektiv.

Vi delar med oss av erfarenheter, goda exempel, omvärldsbevakning och utmaningar. Träffarna sker digitalt via Teams.


Temat för tredje träffen är "Systematisk integrering av cirkularitet i samhällsbyggnadsprocessen". Har ni några frågor, inspel eller teman ni vill djupdyka i? Kontakta gärna Sara Peny!

Plats
Digitalt via Teams

Arrangör
ETTELVA Arkitekter

Kostnad
-


Namn
Sara Peny

Datum
fre, 15 dec. (11:00 - 12:00)

Registrering