ccbuild-logo-spin

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Inventera för återbruk med kontroll  på farliga ämnen. Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer lämplighet avseende återbruk av byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen avseende innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. 


Utbildningen omfattar lagstiftning relaterat till återbruk och farliga ämnen, bedömning av vad som är "farligt" och inventeringsmetodik med tid för exempel och frågor. Utbildningen är en fristående fortsättning på vår grundutbildning i cirkulärt byggande och återbruk.

Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper som behövs för att bedöma vad som är lämpligt för återbruk med hänsyn till innehåll av farliga ämnen. 

Arbetar du på organisation ansluten till CCBuild? Då ges den här utbildningen med 50 % rabatt.

Förkunskapskrav

· Del 1 Grundutbildning inom cirkulärt byggande och återbruk eller tagit del av motsvarande kunskap på annat sätt.

Utbildning är för dig som är:

· Fastighetsägare

· Miljökonsulter, inventeringskonsulter

· Miljösamordnare

· Arkitekt/projektörer

· Bygg- och rivningsentreprenörer

Utbildningen innehåller:

· Kort sammanfattning från del 1 Grundutbildning

· Vad säger lagstiftningen?  

- Vad är ”farligt”?

- Inventeringsmetodik

- Exempel och tid för frågor