ccbuild-logo-spin

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Välkommen på en träff där vi bjuder på inspiration och kunskap om hur du kan ta nästa steg för mer cirkulära glasflöden. 


Välkommen till ett digitalt seminarium där vi bjuder på inspiration från verksamheter som på olika sätt arbetar med cirkulära flöden inom glasbranschen.  Vi berättar även om möjligheter att delta i Omställningslyftet: i ett samarbete med projektet Omställningslyftet, IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild kan  små och medelstora företag (upp till 249 anställda) kostnadsfritt delta i ett coachningsprogram för att ge just din verksamhet stöd att utifrån era specifika förutsättningar arbeta mer cirkulärt. I erbjudandet ingår ett uppstartsmöte och upp till åtta timmar enskild kostnadsfri coachning.

Program

  • Välkomna hälsar Melinda Lemke, Glasbranschföreningen och Carina Loh Lindholm, CCBuild 
  • CCBuild berättar om möjligheter till coachning via Omställningslyftet 
  • Sandra Moberg, IVL, presenterar resultat från studien cirkulära materialflöden i glasbranschen
  • Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur, presenterar guiden "Öppna din dörr" och erfarenheter från cirkulära projekt
  • Mathias Almstedt, ACC Glas och Fasadkonsulter, berättar om möjligheter med renovering/uppgradering av befintliga glaspartier
  • Fredrik Liliedahl från UBA berättar om projektet där fönster från en glasfasad (Orkanen) har återbrukats i ett parkeringshus
  • Christina Stålhandske från Ragn-Sells berättar om hur vi säkerställer att planglas återvinns till nytt planglas

Tid för frågor

Summering och avslut

VARMT VÄLKOMNA!

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild i samarbete med Glasbranschföreningen

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
ons, 22 mars (09:00 - 10:30)