ccbuild-logo-spin

CCBuild nätverkträff: Återbruk för entreprenörer

Återbruksprojekt med entreprenörsfokus – så hanterar vi frågor om garantier och upphandling

Välkommen på en träff där vi bjuder på inspiration och kunskap med entreprenörsfokus, där vi fokuserar på upphandling och garantierVälkommen till ett digitalt seminarium där vi där vi får inblick i hur några beställare och entreprenörer arbetar med återbruk i kommande, pågående eller avslutade återbruksprojekt. Speciellt fokus denna gång är på hur upphandlingsförfarandet och kvalitets- och garantifrågan hanteras i projekt och hur det påverkar utfallet.

Vi berättar även om möjligheter att delta i Omställningslyftet: i ett samarbete med projektet Omställningslyftet, IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild kan små och medelstora företag (upp till 249 anställda) kostnadsfritt delta i ett coachningsprogram för att ge just din verksamhet stöd att utifrån era specifika förutsättningar arbeta mer cirkulärt. I erbjudandet ingår ett uppstartsmöte och cirka åtta timmar enskild kostnadsfri coachning anpassad för er verksamhet.

Program

*Varmt välkomna önskar Byggföretagen och  CCBuild

*Introduktion: Hur kan ni komma vidare i ert arbete? Kort  sammanställning av möjliga stöd för entreprenörer.

*Inspiration: Representanter från entreprenörer och beställare  berättar om sina erfarenheter i återbruksprojekt med fokus på upphandling, fördelning av risk, kvalitetsbedömning och garanti.

  • Jenny Moberg, Hållbarhetsansvarig, LP Byggentreprenad, berättar om erfarenheter från projektet Solna Campus 
  • Anders Boström, Chef Projektgenomförande, Vasakronan, berättar om hur de upphandlar entreprenörer och hur de ser på garantifrågan 
  • Magnus Österbring, Forsknings- och innovationssamordnare, NCC, berättar om erfarenheter från samverkansentreprenader med återbruksfokus

*Diskussion/frågestund med dagens talare


Denna nätverksträff är ett samarrangemang med Branschorgansiationen Byggföretagen. 

Plats
Digitalt via Teams

Arrangör
Byggföretagen och CCBuild

Kostnad
-


Namn
Johanna Andersson

Datum
ons, 31 maj (08:00 - 09:30)

Program
se till vänster