ccbuild-logo-spin

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"

Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"

Välkommen till arbetsgruppsmöte i Återbruk Väst. Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild samt aktörer som medverkar i coachning via Omställningslyftet. 


Under en av träffarna under hösten 2022 diskuterade vi hur vi som återbruksivrande organisationer går från Pilotprojekt till Policy i organisationen. Vi diskuterade vilka steg som varje organisation behöver ta och vad som ingår. Följande steg identifierades: Mandat - Delaktighet - Mål - Taktik - Rutin - Strategi - Brukar & Kunder - Bred intern utbildning - Infrastruktur för återbruk

Agenda:

  • Introduktion och inflygning
  • Dela erfarenheter: Hur tänker och jobbar vi med gehör och delaktighet: Maria Perzon Castellum, Anton Zita Bengt Dahlgrens och Inga-Karin Sundqvist Krook & Tjäder
  • Fördjupning/Workshop kring fler av de tidigare identifierade stegen

Som vanligt lämnar vi mycket utrymme i agendan till sorlande samtal och synpunkter.


Varmt välkomna!

/Peter och Johanna

PS. Boka gärna in att hänga kvar och luncha ihop i våra amazing restauranger här på området. DS.

Plats
A Working Lab, Sven Hultins plats 5 - rum kommer

Arrangör
Johanneberg Science Park

Kostnad
-


Namn
Johanna Andersson

Datum
tor, 02 mar (10:00 - 12:00)

Program
se till vänster